Aktualności

II edycja Konferencji pn. „Zawodowa Strefa 2017”

23 października 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ w Legnicy (budynek E2-E4) odbędzie II edycja Konferencji pn. ,,Zawodowa Strefa 2017’’.  Celem konferencji, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji, samorządów, szkół branżowych i technicznych, firm strefowych, a także uczelni wyższych jest promocja kształcenia dualnego dostosowanego do nieustannie zmieniającego się rynku pracy oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz zmiany postrzegania edukacji zawodowej w Polsce.

W ramach konferencji ,,Zawodowa Strefa 2017’’ dla uczniów szkół będących partnerami Dolnośląskiego Klastera Edukacyjnego, przewidziany jest udział w kołach naukowych przygotowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz Politechnikę Wrocławską. Koła naukowe  będą związane z kształceniem technicznym i branżowym, jak np. budowa maszyn i urządzeń, silników samochodowych czy robotów. Wykorzystane w nich elementy mechaniki, elektroniki i mechatroniki pozwolą uczestnikom poznać nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne, a dzięki atrakcyjnej formie przekazu i spotkaniu z doświadczonymi  studentami, uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką danej branży.

 

Dolnośląski Festiwal Nauki

Tegoroczny Dolnośląski Festiwal Nauki zawitał w mury naszej szkoły 29 września. Wykładowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego w fascynujący sposób przedstawili uczniom naszej szkoły tematy związane z astronomią i motoryzacją. Festiwal organizowany jest od dwudziestu lat, tegoroczna, jubileuszowa edycja odbywała się pod hasłem „Nauka bez granic”. Było to nawiązanie do Roku Josepha Conrada- Korzeniowskiego, 130 rocznicy wstąpienia do zakonu Adama Chmielowskiego- św. brata Alberta oraz setnej rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa- twórcy języka esperanto.

Samochodówka w projekcie „ZAWODOWY DOLNY ŚLĄSK”

Od stycznia 2017 roku nasz szkoła bierze udział w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”. To projekt partnerski, w którym uczestniczy 19 powiatów. Jest on współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 – Edukacja. Działanie 10.4  – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wartość projektu dla Miasta Legnica wynosi  223.600  zł w tym wkład własny to 11 180 zł.Jego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy. Zajęcia i staże mają przyczynić się do osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczniów szkół i placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy,doprowadzić do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu.

Do góry