Aktualności

Milenialsi wkraczają na rynek pracy

Nasi tegoryczni maturzyści uczestniczyli w III edycji warsztatów „Jak zdobyć pracodawcę? Milenialsi wkraczają na rynek pracy”.

Warsztaty prowadzili specjaliści z Biura Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz doświadczeni HR-owcy z firm będących partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego,którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Podczas symulacji rozmów kwalifikacyjnych, uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób pokazać pracodawcy swój potencjał. Poznali również zasady dress code’u oraz nauczyli się jak stworzyć profesjonalne CV.

Na zakończenie warsztatów trenerzy wyłonili 6 najlepszych uczniów, którym Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch oraz Wiceprezes LSSE S.A. Dorota Giżewska wręczyły atrakcyjne nagrody.

Wśród nagrodzonych osób są nasi uczniowie: Michał Klag, Marcin Gołębiewski, Łukasz Tańczuk i Kacper Trzaska.

Gratulujemy !!!!

Ślubowanie klas pierwszych

Tegoroczne ślubowanie  klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych  odbyło się 26 października 2017 r. w świetlicy szkolnej . Uroczystość rozpoczęła część oficjalna, podczas której wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymn narodowy. Następnie pan dyrektor, Grzegorz Gargaś, skierował do pierwszoklasistów kilka ciepłych słów życząc sukcesów i powodzenia w murach nowej szkoły. Pierwszacy ślubowali uroczyście, być godnymi miana szkoły uczniami. Również zostały wręczone dyplomy z przeprowadzonych rozgrywek sportowych klas pierwszych.

 

Gra miejska w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje”. 17 października 2017r w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy uczniowie klasy IVa wzięli udział w „Grze Miejskiej” przeprowadzonej metodą World Cafe. Celem gry było przede wszystkim wypracowanie koncepcji rozwiązań zmierzających do efektywnego planowania własnej kariery.

Bogowie Olimpijscy

Na lekcję języka polskiego z panią B. Kartowicz zawitali bogowie olimpijscy.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowała konferencję „Zawodowa Strefa”, w której uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły oraz wszyscy, którzy w ramach partnerstwa w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym angażują swoje siły na rzecz organizacji praktyk, staży i szkoleń zawodowych w ramach kształcenia dualnego.
Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie i nauczyciele a wśród nich p. Piotr Brzeski i Bartosz Gomułka z Zespołu Szkół Samochodowych.
Gratulujemy

II Regionalny Turniej Diagnostyki Samochodowej

II Regionalny Turniej Diagnostyki Samochodowej Uczniów Szkół Średnich Technicznych o Profilu Samochodowym odbył się 20 października w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. W turnieju uczestniczyło 17 drużyn z całego województwa dolnosląskiego. Konkurs składał się z dwóch etapów. Najpierw odbył się test pisemny, a potem część praktyczna, polegająca na znalezieniu – w możliwie krótkim czasie – największej ilości usterek w pojeździe celowo przygotowanym (zusterkowanym).Turniej drużynowo wygrali Kamil Szuszkiewicz i Patryk Kania z ZST „Mechanik w Jeleniej Górze, indywidualnie najlepszym diagnostą został Kamil Szuszkiewicz ZST „Mechanik” W Jeleniej Górze.

A samą uroczystość wręczenia nagród zaszczyciła swoją obecnością Zastępczyni Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz. W swoim wystąpieniu ciepło i sympatycznie wypowiedziała się o tej inicjatywie oraz deklarowała dalsze jej wsparcie.

Dodatkowo na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych Pana Grzegorza Gargasia tłumnie przybyli gimnazjaliści, którzy zostali oprowadzeni po Centum Kształcenia Praktycznego.

Wizyta studyjna w firmie Hearter

Na zaproszenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w ramach Konferencji „Zawodowa Strefa 2017” w wycieczce studyjnej do firmy Hearter uczestniczyło 27 uczniów i 2 opiekunów. Uczniowie zwiedzali przedsiębiorstwo, zapoznali się z procesem technologicznym oraz organizacją pracy w firmie Hearter, poznali nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne.