Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych

Dyrektor

 mgr Grzegorz Gargaś

Wicedyrektor

mgr Beata Kartowicz

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Henryk Rycombel