DYREKCJA

Dyrektor – mgr Grzegorz Gargaś

Wicedyrektor mgr Beata Kartowicz

Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr Henryk Rycombel