EGZAMIN ZAWODOWY

W roku szkolnym 2018/2019 egzaminy na kwalifikacje zawodowe odbędą się   w dwóch sesjach :

  1. zimowej ( styczeń 2019 r.) –uczniowie zdający i poprawiający  kwalifikację M.42, M. 44, E.19 oraz M.19 – absolwenci KKZ.
  2. letniej (czerwiec/lipiec 2019 r.) – uczniowie zdający i poprawiający kwalifikację M.12, M.18, M.19, E.03, E.18.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów na kwalifikacje uzupełniane będą na bieżąco.