Komunikat

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy

z dnia 30 kwietnia 2020r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy w roku szkolnym 2019/2020

§ 1

W dniach 04.05.2020r.  i 05.05.2020r  przeprowadzane są zajęcia zgodnie z obowiązującym planem nauczania.

Na podstawie zarządzenia nr 8/2019 z dnia 30.08.2019 r. dni te miały być wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych . 

§2

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to 8 – 9 czerwca 2020r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.