Informacja o bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna będzie czynna od 3.06.2020 w godzinach 9.00-13.00. Uczniowie mogą wypożyczać i oddawać książki w wyznaczonych godzinach.

Uczniowie nie mają w tym roku szkolnym obowiązku rozliczania się z biblioteką z wypożyczonych książek, zrobią to w nowym roku szkolnym. 

Przypominam o zasadach obowiązujących obecnie:

Uczniowie korzystający z biblioteki wchodzą do pomieszczenia pojedynczo, stojąc w kolejce według zasad dotyczących wejścia do szkoły/klasy. Stosują się do poleceń bibliotekarza, który wskazuje

miejsce odłożenia zwracanej książki do kwarantanny (5 dni) i podaje uczniowi wypożyczaną książkę. W bibliotece uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas kontaktu z bibliotekarzem.