KKZ-OFERTA

Zespół Szkół Samochodowych prowadzi nabór na kursy zawodowe wyodrębnione w następujących zawodach:

Zawód: technik pojazdów samochodowych

( kwalifikacje realizowane są kolejno. Tytuł technika wymaga poświadczenia średniego wykształcenia).

Kwalifikacje:

M.18 -Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12 -Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: M.18 -Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: M.12- Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Zawód: technik mechanik 

( kwalifikacje realizowane są kolejno. Tytuł technika wymaga poświadczenia średniego wykształcenia).

Kwalifikacje:

M.19 -Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44 -Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zawód :Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacja: M.19 -Użytkowanie obrabiarek skrawających