KOŁO TPD

Koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy

„ Troska o dziecko jest pierwszym i                                                                                                                                                                                                                                      podstawowym   sprawdzianem                                                                                                                                                                                                                                        stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

Działamy już od 2002 roku. Jesteśmy kołem, które od lat działa bardzo aktywnie i prężnie. Od samego początku przewodniczącą naszego koła jest pani Beata Kartowicz.

Kilkakrotnie zdobywaliśmy najwyższe miejsca w rankingu szkół  ponadgimnazjalnych  w zakresie działalności a w 2017 roku otrzymaliśmy puchar Prezesa Miejskiego Oddziału TPD dla najaktywniejszej szkoły w Legnicy  w dziedzinie Wolontariatu.

Naszym najważniejszym celem jest niesienie dobra i zarażanie tym i wyrabianie nawyku pomagania innym , zauważania ich potrzeb oraz rozbudzania empatii.

Nasi członkowie, których z roku na rok jest coraz więcej chętnie włączają się  we wszystkie akcje organizowane przez  Okręgowy i Miejski Oddział TPD a także inicjuje własne przedsięwzięcia. Szczególnie zaangażowaliśmy się w pomoc przy organizowaniu Paraolimpiady w Legnicy a także w zbiórkę darów żywnościowych w legnickich hipermarketach. Każdego roku organizujemy na terenie szkoły zbiórki maskotek, przyborów szkolnych i słodyczy, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia. Zainicjowaliśmy również  akcję „Zajączek” przed Świętami Wielkiej Nocy.

Uczniowie , którzy pod opieką pana katechety Grzegorza Pawlika oddają krew, ratując życie chorym , dzielą się otrzymanymi czekoladami z TPD i Domami Dziecka w Legnicy.

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych biorą również udział  w konkursach plastycznych i fotograficznych np. „Chrońmy przyrodę ojczystą” czy „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.

Tradycją stało się również uczestnictwo w wieczorze poświęconemu „Janowi Pawłowi II”.

Nasze koło stara się być bardzo aktywne na terenie miasta , wie doskonale, że dzięki inicjatywom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wiele najmłodszych  mieszkańców Legnicy oraz osoby niepełnosprawne mogą choć przez chwilę być radosne, a uśmiech na ich twarzach daje nam wiele satysfakcji.

 

Wszyscy uczniowie zainteresowani działalnością w wolontariacie proszeni są o kontakt z panią Beatą Kartowicz