Kształcenie na odległość w Zespole Szkół Samochodowych

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

Od 25.03 w naszej szkole rozpoczyna się prowadzenie kształcenia na odległość (zdalne nauczanie) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w oparciu o system VULCAN.

Bardzo proszę o codzienne logowanie się uczniów i rodziców w e-dzienniku w celu realizacji obowiązku szkolnego i podstawy programowej uczniów.

Obecności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji nie są sprawdzane.

Nadal aktualne pozostają wcześniej wypracowane przez uczniów z nauczycielem formy kontaktu i wymiany informacji. Nic nie narzucamy z góry. Bardzo proszę o kontakt z wychowawcą, nauczycielem w momencie kiedy potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli treści nauczania są dla Was niejasne zawsze można zwrócić się do nauczyciela o ich uzupełnienie.

Proszę o zapoznanie się „Zasadami kształcenia na odległość”

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

oraz z informacjami zawartymi w poradniku dla rodziców opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

Dyrektor ZSS w Legnicy