O SZKOLE

 

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy kształci na poziomie technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nowoczesna baza szkoły zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Laboratoria techniczne, sale dydaktyczne, pracownie językowe i komputerowe wyposażone są w nowy sprzęt multimedialny pozwalający na zastosowanie skutecznych metod nauczania. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w autoryzowanych firmach i zakładach samochodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy.

Szkoła od 2014/2015 realizuje projekt zagranicznych staży zawodowych  w Niemczech w ramach programu Erasmus+. Uczniowie, pod okiem opiekunów, zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich warsztatach samochodowych.

Szkoła dysponuje rozbudowaną bazą sportową – trzema salami sportowymi oraz nowymi boiskami.

Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach zawodowych, przedmiotowych, sportowych oraz  w olimpiadach.

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła wzięła udział w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych „Zawodowy Dolny Śląsk”. Uczniowie szkoły pogłębiali wiedzę i umiejętności w czasie zajęć na Politechnice Wrocławskiej oraz podczas staży zawodowych.

W szkole działają koła zainteresowań: samochodowe, informatyczne, ratownika medycznego, honorowych krwiodawców, sportowe, klub turystyki rowerowej. W szkole można uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe oraz prawo jazdy kategorii B i C.