Ogłoszenia Dyrektora

ZSS Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy zwraca się

z prośbą o złożenie  oferty  na jedną inwestycje, która obejmie :

1.wykonanie monitoringu wizyjnego na sali gimnastycznej oraz placu manewrowym

2.rozszerzenie i modernizację obecnego monitoringu wizyjnego w budynku szkoły

3.wykonanie instalacji alarmowej na sali gimnastycznej

4.modernizację instalacji alarmowej w budynku szkoły

Powyższe oferty należy składać w formie załączonej tabeli do dnia 22.11.2017r.

w formie pisemnej lub mailowej na adres

Zespołu Szkół Samochodowych , 59-220 Legnica ul.Słubicka 7

szkola@zss.legnica.pl.

Bliższych informacji na temat obiektu szkolnego udziela Joanna Kuziomko- Kierownik gospodarczy, tel (076) 86225-20 w 19.

 

Zał nr 1 monitoring i alarm w ZSS