Ogłoszenie o zajęciach praktycznych

Szanowni Państwo, Uczniowie
Jeżeli ktoś jeszcze nie posiada Loginu do Centrum Kształcenia Zawodowego w sprawie praktyk to proszę o kontakt z p. Waldemarem Chudzińskim.
e-mail: wchudzinski@ckziu.legnica.eu