RODO

Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pan Krzysztof Greszczuk.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl, telefonicznie na numer      77 5466415 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany poniżej.

Zespół Szkół Samochodowych
ul. Słubicka 7
59-220 Legnica

Klauzula do zastosowania we współpracy z kontrahentami