REKRUTACJA

W dniach od 15 do 25 października 2019 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech  w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Szkolenia  i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm”. Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Włoch, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach włoskich, kurs online doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe.

Przewidywany termin wyjazdu to 23 lutego  do 21 marca 2020.

Do rekrutacji może przystąpić każdy uczeń Technikum Samochodowego i
Branżowej Szkoły I  stopnia nr 2.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 20 uczniów z klas drugich,  trzecich i czwartych Technikum Samochodowego oraz klas drugich i trzecich Branżowej Szkoły I stopnia nr 2  z następującym podziałem wg. nauczanych kierunków:

– 10 z kierunku technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

-10 z kierunku technik mechatronik

Do rekrutacji może przystąpić każdy uczeń z klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum Samochodowego oraz z klas drugich, trzecich Branżowej Szkoły I stopnia nr 2.

W toku postępowania rekrutacyjnego należy wypełnić:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. List motywacyjny.

Wychowawca jest zobowiązany do napisania opinii o uczniu oraz wystawienia rekomendacji o uczniu.

Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 25 października 2019 u p. Karoliny Wanat w sekretariacie uczniowskim.