Zawodowy Dolny Śląsk

Do projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  zostało zakwalifikowanych 44 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Projekt realizowany jest od 02.01.2017r do 30.11.2018r. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia laboratoryjne na terenie Politechniki Wrocławskiej. Ponadto zostało wytypowanych dwóch uczniów (tj. Szymon Karliński- technik mechanik, Bartosz Kujawski- operator obrabiarek skrawających) do odbycia stażu zawodowego w okresie od 03.07 do 28.07.2017r w przedsiębiorstwie
Unimex Sp. z.o.o. Nadrzędnym celem stażu stanowi podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Samochodowych oraz  nabywanie przez nich doświadczenia w pracy, w warunkach rzeczywistych.  Po odbytym stażu uczniowie musieli wypełnić dziennik praktyk oraz otrzymali certyfikat potwierdzający odbyty staż
i podpisany przez pracodawcę.